Přihláška do spolku, klikni zde.

vyplňte prosím všechny údaje.

Platba za členské příspěvky je 2500 Kč/ pololetí.

č.ú. 

123-6236720247/0100

do kolonky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte