Novinky

 

 Přejeme

příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Opět se sejdeme bohužel až 16.1.2018 (čeká mě lyžařský výcvik)

tréninky můžete nahradit u p. Průši

http://www.judobivoj.cz/fzs-travnickova/

  

V našich oddílech se věnujeme dětem od školky až po dospěláky důchodového věku. Uvádím to proto, že podle univerzitních studií, patří judo mezi nejvšestrannější sporty. Malé děti zde,mimo jiné, získají nebo prohloubí návyky spojené s dodržováním kázně, denního režimu, psychické odolnosti a fyzické zdatnosti. Zúčastňujeme se turnajů u nás i v cizině. Tyto dovednosti může později náš odchovanec dobře využít a dále rozvíjet jak v jiných bojových sportech, tak např. gymnastice, tanci a pod. S dětmi jezdíme 2x ročně na víkendové soustředění s intenzivní výukou juda. V období letních prázdnin pořádáme judotábor zaměřený na kreativní využití volna (viz. fotogalerie).Tréninku juda se věnuji více jak 30 let. Pracoval jsem jako asistent na FTVS UK v oddělení úpolů, také jako pedagog na základní škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nyní učím na běžné ZŠ. Studiem na FTVS UK Praha jsem získal nejvyšší trenérské vzdělání 1. třídy. Zároveň jsem i zkušebním komisařem 1.třídy.

  • judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte

  • judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti

  • judo učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání

  • harmonicky se během tréninku doplňuje složka fyzická a výchovná

  • judo učí děti trpělivosti a bojovnosti

  • děti se naučí vítězit i přijímat prohru

  • děti se naučí úctě k soupeři

Zvu Vás tedy k nám do oddílu, aby jste si judo vyzkoušeli a přišli tomuto nejlepšímu sportu na chuť.

Poděkování za skvělé výkony patří nejenom malým závodníkům, ale i jejich rodičům, za to, že věnují svůj volný čas judu.

Informace o turnajích jsou zde

Tisk průkazu judo zde

Tisk zdravotní způsobilosti zde

 

 Hledáme asistenty, cvičitele a trenéry do našich judo klubů