Dobrý den, vítáme Vás na stránkách oddílu judo v Klecanech u Prahy

Samuraj Praha z.s. 

 

 

 

 

V našich oddílech se věnujeme dětem od školky až po dospěláky důchodového věku. Uvádím to proto, že podle univerzitních studií, patří judo mezi nejvšestrannější sporty. Malé děti zde,mimo jiné, získají nebo prohloubí návyky spojené s dodržováním kázně, denního režimu, psychické odolnosti a fyzické zdatnosti. Zúčastňujeme se turnajů u nás i v cizině. Tyto dovednosti může později náš odchovanec dobře využít a dále rozvíjet jak v jiných bojových sportech, tak např. gymnastice, tanci a pod. S dětmi jezdíme 2x ročně na víkendové soustředění s intenzivní výukou juda. V období letních prázdnin pořádáme judotábor zaměřený na kreativní využití volna (viz. fotogalerie). Hlavní trenér se věnuje tréninku juda více jak 30 let. Pracoval jako asistent na FTVS UK v oddělení úpolů, také jako pedagog na základní škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nyní učí na běžné ZŠ. Studiem na FTVS UK Praha získal nejvyšší trenérské vzdělání 1 třídy a je zároveň i zkušebním komisařem 1.třídy.

Proč se tomuto sportu věnovat?

  • judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte

  • judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti

  • judo učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání

  • harmonicky se během tréninku doplňuje složka fyzická a výchovná

  • judo učí děti trpělivosti a bojovnosti

  • děti se naučí vítězit i přijímat prohru

  • děti se naučí úctě k soupeři

  • judo rozvíjí mimo jiné i senzomotorické schopnosti, smyslové vnímání a myšlení. To se jistě bude hodit nejen ve škole

Zvu Vás tedy k nám do oddílu, aby jste si judo vyzkoušeli a přišli tomuto nejlepšímu sportu na chuť.

Poděkování za skvělé výkony patří nejenom malým závodníkům, ale i jejich rodičům, za to, že věnují svůj volný čas judu.

Všichni členové oddílu se zaplacenými příspěvky jsou oprávněni účastnit se všech akcí pořádaných klubem, nebo přímo Českým svazem Juda. Vztahuje se na ně i pojištění prostřednictvím České unie sportu.

 

 Hledáme asistenty, cvičitele a trenéry do našich judo klubů - zaškolíme Vás